КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Обращаем внимание на новые поступления книг правовой тематики. Центр правовой информации центральной районной библиотеки (м-он Октябрьский, д.52, тел. 2-30-73) представляет аннотированный список книжных новинок.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2022. – 49, [3] с.

Правила любительского рыболовства. Правила ведения рыболовного хозяйства. – Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. – 88 с. – (Правовая библиотека НЦПИ).

Правила любительского рыболовства и Правила ведения рыболовного хозяйства, утверждённые Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве и рыбном хозяйстве».

Правила охоты. Правила ведения охотничьего хозяйства: по состоянию на 1 янв. 2021 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. – 112 с. – (Правовая библиотека НЦПИ).

Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, утверждённые Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2020 г. № 345 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». По состоянию на 1 января 2021 года.

Правилами устанавливаются правовые основы организации, осуществления охоты, ведения охотничьего хозяйства на территории Республики Беларусь, а также обязанности пользователей охотничьих угодий при организации охоты, в том числе для иностранных граждан.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. с изменениями, внесёнными Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З. По состоянию на 9 сентября 2021 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. – 304 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь снабжён алфавитно-предметным указателем.

Сімвалы Беларусі [Выяўленчы матэрыял] = Символы Беларуси = Symbols of Belarus / [Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь; складальнікі: В. А. Тыворская, В. А. Дудко; рэдакцыйны савет: В. У. Ваніна (галоўны рэдактар) і інш.; фота: А. П. Дрыбас]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2020. — 218, [5] с.

Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны.