Главная • Вверх • Новости • Фонд • Краеведение • Детская страничка • Для сельских жителей и специалистов

 

 

 

 

Биографические данные.

Библиографические записи расположены по алфавиту изданий

1.     Катляроў Ізяслаў Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.8. – Мн.: БелЭн, 1999. – С.176.

2.     Катляроў Iзяслаў // Беларускiя пiсьменнiкi: бiблiяграфiчны слоўнiк: У 6 т. Т.3. - Мн.: Бел. энцыклапедыя, 1994. - С.212-213.

3.     Катляроў Ізяслаў // Беларускiя пiсьменнiкi (1917-1990): даведнiк. - Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. - С.269-270.

4.     Котляров Изяслав Григорьевич // Земляки. История Светлогорска в лицах: биоблиографический словарь / Светлогорская городская центральная библиотека; сост. Г.И. Захаренко. - Мозырь: КПУП "Колор", 2001 – С.48-51.

5.     Катляроў Ізяслаў Рыгоравіч // Памяць. Светлагорск. Светлагорскі раён: гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. У 2 кн. Кн.2. - Мн.: Беларусь, 2003. - С.622-623.

 

Статьи о творчестве.

Библиографические записи расположены по алфавиту авторов или изданий

6.     Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С.76,87,1146,1188,1189,1224.

7.     Макарцоў, М. Паэзія зямлі светлагорскай: Ізяслаў Катляроў і Соф'я Шах / Мікола Макарцоў // Творцы з гомельскай зямлі: партрэтныя замалёўкі. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. - С.138-142.

8.     Штэйнер. І. Патина времени или "ищу в себе или собою слово". Поэзия И. Котлярова / І. Штэйнер // Ex promtu ex proposito. – Гомель: Сож, 2008. – С.305-317.

 

Статьи из периодических изданий.

Библиографические записи расположены в обратной хронологии

1.     Аксенов, А. Поздравления юбиляру: Изяславу Котлярову 80 лет / Алексей Аксенов // Светлагорскія навіны. — 2017. — 2 сакавіка. — С.12.

2.     Котляров, И. "Хотел бы еще раз прожить 50 лет в Светлогорске", - говорит Изяслав Котляров / Изяслав Котляров; беседовал Дмитрий Хомицевич // Светлагорскія навіны. — 2017. — 21 лютага. — С.4. — Интервью с Почётным жителем Светлогорска Изяславом Котляровым в день его восьмидесятилетия.

3.     Коновалова, И. Ничего нет дороже памяти / Ирина Коновалова // Светлагорскія навіны. — 2015. — 30 чэрвеня. — С.8. — Презентация книги Изяслава Котлярова "Верность" в картинной галерее им. Г. Прянишникова.

4.     Иванова, Л. Его правда о войне / Людмила Иванова // Советская Белоруссия. — 2015. — 5 июня. — С.5. — В Национальном художественном музее прошла презентация книги "Верность" Изяслава Котлярова.

5.     Віннікава, А. Сустрэча з Ізяславам Катляровым / Алена Віннікава // Краязнаўчая газета. — 2015. — №20. — С.3. — Творчая сустрэча чытачоў з паэтам і журналістам Ізяславам Катляровым у Прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь.

6.     Винникова, Е. Встреча в Президентской библиотеке / Е. Винникова // Светлагорскія навіны. — 2015. — 19 мая. — С.4. — Творческая встреча читателей с белорусским поэтом и журналистом Изяславом Котляровым.

7.     Бокза, А. Нельзя переписывать историю! / Андрей Бокза // Белорусская военная газета. — 2015. — 7 мая. — С.8. — Презентация новой книги белорусского поэта Изяслава Котлярова "Верность" в стенах Президентской библиотеки Республики Беларусь.

8.     Шчарбачэвіч, Н. "Вернасць" - гэта парука памяці...: паэт Ізяслаў Катляроў пра нягоды вайны і сапраўдных герояў / Н. Шчарбачэвіч // Звязда. — 2015. — 12 сакавіка. — С.4. — Новая кніга вершаў светлагорскага паэта Ізяслава Катлярова.

9.     Иванова, Л. Строки, возвращающие память / Л. Иванова // Советская Белоруссия. — 2015. — 11 марта. — С.4. — В минской Ратуше прошла презентация книги И. Котлярова "Верность".

10.     Макарэвіч, В. Сямейная малітва: рэлігійныя матывы ў зборніках І. Катлярова і С. Шах / Васіль Макарэвіч // Літаратура і мастацтва. — 2012. - 16 сакавіка. - С.7.

11.     Пармон, Н. Страшно память потерять. О себе...: презентация книги И. Котлярова "В днях, к самозабвенью не готовых..." прошла в Светлогорской районной библиотеке / Наталья Пармон // Гомельская праўда. — 2010. - 11 лістапада. - С.13.

12.     Алейникова, Н. Страшно память потерять. О себе...: в районной библиотеке состоялась презентация нового сборника стихов И. Котлярова / Наталья Алейникова // Светлагорскія навіны. — 2010. - 4 лістапада. - С.8.

13.     Альма, С. Не забыта, бо перажыта: рэцэнзія на кнігу Ізяслава Катлярова "В днях, к самозабвенью не готовых..." / Стэфан Альма // ЛіМ. — 2010. - 15 кастрычніка. - С.6.

14.     Лайкоў, Я. Паляванне на апошняга літаратара: крытычны агляд часопіса "Полымя" №8 за 2010 год, у тым ліку вянок санетаў "Любата" І. Катлярова / Янка Лайкоў // ЛіМ. — 2010. - 24 верасня. - С.7.

15.     Мятліцкі, М. Духоўныя далягляды Гомельшчыны: агляд публікацый часопіса "Полымя" №8 за 2010 год, вершы І. Катлярова / Мікола Мятліцкі; запісаў Рагнед Малахоўскі // ЛіМ. — 2010. - 3 верасня. - С.5.

16.     Якабсон, А. Духоўныя далягляды Гомельшчыны / А. Якабсон // Полымя. — 2010. - №8. - С.3-8.

17.     Штэйнер, І. Песня Палескага краю: літаратары Гомельшчыны / І. Штэйнер // Полымя. — 2010. - №8. - С.159-166.

18.     Янченко, Н. "Сирень на пепелище": новая книга Изяслава Котлярова / Надежда Янченко // Белорусская нива. — 2010. - 29 апреля. - С.3.

19.     Злыденко, Н. Надежда никогда не умрёт: книга И. Котлярова "Сирень на пепелище" / Нина Злыденко // Гомельская праўда. — 2010. - 1 красавіка. - С.2.

20.     Капа, Н. За мігам міг – радок за радком…: Суб'ектыўныя развагі над кнігай І. Катлярова "Принял я крещение от клена" / Н. Капа // ЛіМ. - 2009. - 28 жніўня. - С.6.

21.     Марціновіч, А. Душа душы голас падае / А. Марціновіч // Маладосць. - 2009. - №7. - С.141-144. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Диалог = Дыялог: стихотворения, вершы. У 2-х ч. / И. Котляров, С. Шах. - Минск: Книгосбор, 2007, 2008.

22.     Штейнер, И. Глубокая огранка слова: штрихи к творческому портрету Изяслава Котлярова / И. Штейнер // Нёман. - 2008. - №4. - С.141-150.

23.     Кулуары // ЛіМ. - 2008. - 1 лютага. - С.16. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Сначала жизнь – потом судьба: стихи / И. Котляров. - Минск: Кнігазбор, 2007. - 230 с.

24.     Поэт, журналист, искусствовед: с юбилеем!: [Изяславу Григорьевичу Котлярову – 70 лет] // Светлагорскія навіны. - 2007. - 22 лют. - С.2.

25.     Марціновіч, А. Жыцця люстэркавы адбітак / А. Марціновіч // ЛіМ. - 2004. - 7 мая. - С.7. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Вечное время во мне: стихи / И. Котляров. - Мн.: Бел. кнігазбор, 2003. - 288 с.

26.     Семашкевіч, Р. Соф'я Шах "На ўсё дабро ў адказ"; Ізяслаў Катляроў "Земля простит, но не прощает небо" / Р. Семашкевіч // ЛіМ. - 2004. - 13 лют. - С.16. - Рэц. на кн.: Шах, С. На ўсё дабро ў адказ / С. Шах. - Мн.: Маст. лит., 2003. - 141 с.; Котляров, И. Земля простит, но не прощает небо / И. Котляров. - Мн.: Белар. кнігазбор, 2001. - 155 с.

27.     Рублевская, Л. Поговорим о странностях любви / Л. Рублевская // Сов. Белоруссия. - 2003. - 24 апреля. - С.4. - Рец. на книги: Котляров, И. Куда б ни шёл – иду к своей судьбе / И. Котляров. - Минск: Беларускі кнігазбор, 2002. - 312 с.; Шах, С. Прызначэнне / С. Шах. - Мінск: Беларускі кнігазбор, 2002. - 156 с.

28.     С юбилеем!: [Изяславу Котлярову 65 лет] // Светлагорскія навіны. - 2003. - 21 лютага. - С.2.

29.     Ткачоў, В. Густых пракосаў, Ізяслаў!: [Ізяславу Катлярову – 65 лет] // Гомельская праўда. - 2003. - 15 лютага.

30.     Новая книга поэта: [сборник стихов И. Котлярова "Но даже умираем, чтобы жить"] // Ранак плюс. - 1999. - 27 мая. - С.2.

31.     Ростовцева, И. На расстоянии взгляда и души: поэт И. Котляров / И. Ростовцева // Литературная Россия. - 1998. - 24 апреля.

32.     Барадулiн, Р. Меньшай за неба душы не бывае...: [I. Катлярову - 60] / Р. Барадулін // ЛiМ. - 1998. - 20 лютага.

33.     Венок сонетов Изяслава Котлярова: зима // Гомельская праўда. - 1996. - 28 лютага. - С.4.

34.     Ткачоў, В. Калі баліць душа / Васіль Ткачоў // Гомельская праўда. - 1995. - 5 мая. - С.4. - Рэц. на кн.: Котляров, И. А душа и в молитве болит / И. Котляров. - Мінск: Маст. літаратура, 1994. - 206 с.

35.     Славінскі, І. Размова аб паэзіі / І. Славінскі // Светлагорскія навіны. - 1993. - 15 снежня. - С.3.

36.     Славінскі, І. "Літаратурная Гомельшчына" / І. Славінскі // Светлагорскія навіны. - 1992. - 18 лістапада. - С.2.

37.     Ярац, В. Жыцця рэальныя прыкметы / В. Ярац // Полымя. - 1992. - №4. - С.252-254. - Рэц. на кн.: Котляров, И. На расстоянии взгляда и души / И. Котляров. - М.: Сов. писатель, 1990. - 256 с.

38.     Ярац, В. Трапяткi пульс радка / В. Ярац // ЛiМ. - 1989. - 17 лiст. - C.6-7. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Здесь, на трепетной земле / И. Котляров. - Мн.: Маст. лiт., 1989. - 125 с.

39.     Данiленка, М. Дзе растуць цукеркi? / М. Даніленка // Гомельская праўда. - 1981. - 27 мая. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Конфетное дерево / И. Котляров. - Мн: Маст. лiт., 1980. - 44 с.

Данiленка, М. Для маленькiх сяброў / М. Даніленка // Гомельская праўда. - 1979. – 11 лютага. - Рэц. на кн.: Котляров, И. Мой ровесник / И. Котляров. - Мн.: Маст. лiт., 1975. - 30 с.

 

Главная | Вверх