юбиляры 2021 года

«Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, когда стоит на полке. Вся суть в том, чтобы она там не стояла. Умение пускать книги в читающую публику… это своего рода практическое искусство…»

Н.А. Рубакин
Белорусские писатели-юбиляры
Январь

1 января 1936 г. – (85-год) – Кудравец, А.П. беларускі пісьменнік.
3 января 1926 г. – (95-год) – Губарэвіч, В.М. беларускі паэт.
30 января 1921г. – (100 год) – Іван Шамякін, беларускі пісьменнік.
24 января 1951 г – (70 год) – Міхась Пазнякоў, беларускі пісьменнік.
15 января 1936г. – (85 год) – Янка Сіпакоў, беларускі пісьменнік.

[свернуть]
Февраль

14 февраля 1956 г. – (65 год) – Уладзімір Ягоўдзік, беларускі пісьменнік.
8 февраля 1921 г. – (100 год) – Іван Мележ, беларускі пісьменнік.

[свернуть]
Март

5 марта 1896 г. – (125 год) – Кандрат Крапіва, беларускі драматург, байкапісец.
14 марта 1931 г. – (90 год) – Павел Місько, беларускі пісьменнік.

[свернуть]
Апрель

23 апреля 1886 г. – (135 год) – Змітрок Бядуля, беларускі пісьменнік.
22 апреля 1926 г. – (95 год) – Владимир Федосеенко, беларускі пісьменнік.

[свернуть]
Май

1 мая 1931 г. – (90 год) – Алег Лойка, беларускі пісьменнік.
5 мая 1936 г. – (85 год) – Васіль Якавенка, беларускі пісьменнік.
15 мая 1936 г. – (85 год) – Барыс Сачанка, беларускі пісьменнік.
16 мая 1911 г. – (110 год) – Вітка Васіль, паэт, пісьменнік.

[свернуть]
Июнь

1 июня 1946 г – (75 год) – Генрых Вацлававіч Далідовіч, беларускі пісьменнік.

[свернуть]
Июль

15 июля 1876 г. – (145 год) – Цётка (Пашкевіч А.С.), беларуская паэтка.
11 июля 1946 г. – (75 год) – Уладзі́мір Прако́павіч Някля́еў., беларускі паэт.
6 июля 1851 г. – (170 год) – Янка Лучына., беларускі паэт.

[свернуть]
Август

28 август 1936 гю – (85 год) – Генадзь Мікалаевіч Бураўкін, беларускі паэт.

[свернуть]
Сентябрь

5 сентября 1901 г. – (120 год) – Віталь Вольскі, беларускі пісьменнік.
16 сентября 1946 г. – (75 год) – Сяргей Іванавіч Законнікаў, беларускі паэт.
30 сентября 1931 г. – (90 год) – Ніл Гілевіч, беларускі паэт.

[свернуть]
Ноябрь

7 ноября 1896 г. – (125 год) – Міхась Чарот, беларускі паэт, пісьменнік.

[свернуть]
Декабрь

9 декабря 1891 г. – (130 год) – Максім Багдановіч, паэт, класік беларускай літаратуры.
13 декабря 1941 г. – (80 год) – Міко́ла Маля́ўка, беларускі дзіцячы паэт.

[свернуть]
[свернуть]
Белорусские книги-юбиляры

175 гадоў – Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч «Сялянка» («Ідылія») (1846)
155 гадоў – Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч «Пінская шляхта» (1866)
130 гадоў – Францішак Багушэвіч «Дудка беларуская» (1891)
115 гадоў – Цётка (Пашкевіч А.С.) «Хрэст на свабоду» (1906)
115 гадоў – Цётка (Пашкевіч А.С.)«Скрыпка беларуская» (1906)
100 гадоў – Якуб Колас «Казкі жыцця» (1921)
95 гадоў – Якуб Колас «На прасторах жыцця» (1926)
95 гадоў – Максім Гарэцкі «Ціхая плынь» (1926)
95 гадоў – Кандрат Крапіва «Біблія» (1926)
95 гадоў – Міхась Чарот «Карчма», «Марына»: паэмы (1926)
90 гадоў – Змітрок Бядуля «Незвычайныя гісторыі»: апавяданні (1931)
85 гадоў – Міхась Лынькоў «Міколка-Паравоз» (1936)
85 гадоў – Міхась Зарэцкі «Крывічы» (1936)
75 гадоў – Пятрусь Броўка «У роднай хаце» (1946)
75 гадоў – Іван Мележ «У завіруху» (1946)
75 гадоў – Васіль Вітка «Поўдзень» (1946)
75 гадоў – Іван Мележ «У завіруху» (1946)
75 гадоў – Кандрат Крапіва «Смех і гнеў» (1946)
70 гадоў – Іван Шамякін «Дзве сілы» (1951)
70 гадоў –Генадзь Мікалаевіч Бураўкін «Тры старонкі з легенды. Штрыхі аднаго лёсу» (1971)
65 гадоў – Іван Шамякін «Першае спатканне» (1956)
65 гадоў – Іван Шамякін «Матчыны рукі» (1961)
65 гадоў – Віталь Вольскі «Месяц за месяцам» (1956)
60 гадоў – Іван Мележ «Што ён за чалавек» (1961)
60 гадоў – Алег Лойка «Задуменныя пралескі» (1961)
60 гадоў – Васіль Вітка «Паверка» (1961)
60 гадоў – Віталь Вольскі «Родны край» (1961)
60 гадоў – Ніл Гілевіч «Неспакой» (1961)
60 гадоў – Ніл Гілевіч «Званковы валет» (1961)
60 гадоў – Ніл Гілевіч «Сіні домік, сіні дом» (1961)
55 гадоў – Еўдакія Лось «Пацеркі» (1966)
55 гадоў – Іван Мележ «подых навальніцы» (1966)
55 гадоў – Кандрат Крапіва «Сорак баек» (1966)
55 гадоў – Алег Лойка «Карагод дзівосных прыгод» (1966)
55 гадоў – Барыс Сачанка «Пакуль не развіднела» (1966)
55 гадоў – Барыс Сачанка «Вол-фігурыст» (1966)
55 гадоў – Ніл Гілевіч «Дождж-грыбасей» (1966)
55 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Едуць маразы» (1966)
50 гадоў – Васіль Быкаў «Абеліск»(1971)
50 гадоў – Алесь Адамовіч «Хатынская аповесць»(1966-1971)
50 гадоў – Іван Шамякін «Бацька і дзеці» (1971)
50 гадоў – Кандрат Крапіва «Байкі і вершы» (1971)
50 гадоў – Алег Лойка «Калі ў дарозе ты…» (1971)
50 гадоў – Місько Павел «Зямля ў нас такая». Кніга прозы для дзяцей. (1971)
50 гадоў – Васіль Якавенка «Земля, открытая нами»: художественные очерки (1971)
50 гадоў – Барыс Сачанка «Аксана» и «Дарогі» (1971)
50 гадоў – Васіль Вітка «Беларуская калыханка» и «Чытанка-маляванка» (1971)
45 гадоў – Іван Шамякін «Гандлярка і паэт» (1976)
45 гадоў – Васіль Хомчанка «Паклон» (1976)
45 гадоў – Кудравец, А.П. «Зімы і вёсны» (1976)
45 гадоў – Янка Сіпакоў «У поўдзень, да вады» (1976)
45 гадоў – Іван Шамякін «Гандлярка і паэт» і «Шлюбная ноч» (1976)
45 гадоў – Іван Мележ «Белыя вішні і яблыні» (1976)
45 гадоў – Павел Місько «Мора Герадота». Раман. (1976)
45 гадоў – Алег Лойка «Пачуцьці» (1976)
45 гадоў – Ніл Гілевіч «Актавы» (1976)
45 гадоў – Барыс Сачанка «Тры аповесці» (1976)
45 гадоў – Генрых Вацлававіч Далідовіч «Цяпло на першацвет» (1976)
45 гадоў – Уладзі́мір Някля́еў «Адкрыццё» (1976)
45 гадоў – Сяргей Іванавіч Законнікаў «Устань да сонца»: вершы і паэма (1976)
45 гадоў – Ніл Гілевіч «Лірычныя песьні» (1976)
40 гадоў – Кудравец, А.П. «За чужымі далямі : падарожныя нарысы» (1981)
40 гадоў – Алег Лойка «Скрыжалі» (1981)
40 гадоў – Васіль Вітка «Случчына» (1981)
40 гадоў – Сяргей Іванавіч Законнікаў «Пакуль жыве мая бяроза»: вершы і паэма (1981)
35 гадоў – Георгій Марчук «Кветкі правінцыі» (1986)
35 гадоў – Іван Шамякін «У роднай сям’і» (1986)
35 гадоў – Змітрок Бядуля «Клад»: сказки (1986)
35 гадоў – Алег Лойка «Грайна» (1986)
35 гадоў – Барыс Сачанка «Кошык малін» (1986)
35 гадоў – Уладзі́мір Някля́еў «Дерево боли» (1986)
35 гадоў – Генадзь Мікалаевіч Бураўкін «Гняздо для птушкі радасці»: вершы (1986)
35 гадоў – Сяргей Іванавіч Законнікаў «Прысак часу»: вершы і паэмы (1986)
35 гадоў – Ніл Гілевіч «Як дрэва карэньнем» (1986)
35 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Салодкі лядзяш» (1986)
30 гадоў – Пазнякоў Міхась «Тры чарадзеі» (1991)
30 гадоў – Павел Місько «Развітальная гастроль» зборнік сатыры і гумару. (1991)
30 гадоў – Васіль Якавенка «На что нам жизнь дана»: повести, очерки (1991)
30 гадоў – Сяргей Іванавіч Законнікаў «Заклінанне»: кніга паэзіі (1991)
30 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Зімні дождж» (1991)
25 гадоў – Васіль Быкаў «пакахай мяне, салдацік»(1996)
25 гадоў – Віктар Карамазаў «Галуба» (1996)
25 гадоў – Пазнякоў Міхась «Дзівосны свет» (1996)
25 гадоў – Змітрок Бядуля «Салавей»: аповесць (1996)
25 гадоў – Васіль Якавенка «Чорная ружа»: Казкі (1996)
25 гадоў – Генрых Вацлававіч Далідовіч «Жар кахання» (1996)
25 гадоў – Уладзі́мір Някля́еў «Прошча» (1996)
25 гадоў – Генадзь Мікалаевіч Бураўкін «Конь незацугляны»: вершы, жарты, песні (1996)
20 гадоў – Іван Шамякін «Пошукі прытулку» (2001)
20 гадоў – Павел Місько «Ружовыя ліўні». Зборнік вершаў.(2001)
20 гадоў – Генадзь Мікалаевіч Бураўкін «Чытаю тайнапіс вачэй…»: вершы пра каханне (2001)
20 гадоў – Ніл Гілевіч «Лесам песня ішла» (2001)
20 гадоў – Ніл Гілевіч «Шчасьлівыя хвіліны» (2001)
20 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Покуць» (2001)
15 гадоў – Пазнякоў Міхась «Любі і помні» (2006)
15 гадоў – Васіль Якавенка «Пакутны век»: трылогія (2006)
15 гадоў – Сяргей Іванавіч Законнікаў «Гэта мы»: паэмы (2006)
15 гадоў – Ніл Гілевіч «Мой тэстамэнт» (2006)
15 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Ой, бярозы і сосны…» (2006)
10 гадоў – Ніл Гілевіч «Пацеркі Божай Маці» (2011)
10 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Крыштальная галінка сьнегападу» (2011)
5 гадоў – Уладзі́мір Някля́еў «Толькі вершы» (2016)
5 гадоў – Міко́ла Маля́ўка «Нябесны фатограф» (2016)

[свернуть]
Русские и зарубежные писатели-юбиляры
Январь

12 января 1876 г. — (145лет) Джек Лондон, американский писатель.
14 января 1911 г. — (110 лет ) Анатолий Наумович Рыбаков, русский писатель
24 января 1776 г. — (245 лет) Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель.
27 января 1826 г. — (195 лет) Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель-сатирик.

[свернуть]
Февраль

16 февраля 1831 г. — (190 лет) Николай Семенович Лесков, русский писатель.
17 февраля 1906 г. — (120 лет) Агния Львовна Барто, русская детская поэтесса.
17 февраля 1856 г. — (165 лет) Жозеф Рони (старшего), французский писатель.
24 февраля 1786 г. — (235 лет) Вильгельм Гримм немецкий писатель, филолог.

[свернуть]
Апрель

15 апреля 1886 г. — (135 лет) Николай Степанович Гумилев, русский поэт.

[свернуть]
Май

15 мая 1856 г. — (165 лет) Лаймен Фрэнк Баум, американский детский писатель.
15 мая 1891 г. — (130 лет) Михаил Афанасьевич Булгаков, русский писатель.
29 мая 1956 г. — (65 лет) Бориса Акунина (Григорий Шалвович Чхартишвили), российский писатель.
31 мая 1926 г. — (95 лет) Джеймс Крюс, немецкий писатель, лауреат Международной премии имени Х. К. Андерсена.

[свернуть]
Июнь

14 июня 1891 г. — (130 лет) Александр Мелентьевич Волков, русский детский писатель.
14 июня 1811 г. — (210 лет) Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.
17 июня 1911 г. — (110 лет) Виктор Платонович Некрасов, русский писатель.

[свернуть]
Июль

23 июля 1826 г. — (195 лет) Александр Николаевич Афанасьев русский историк, исследовател русского фольклора, литературовед.
26 июля 1856 г. — (165 лет) Джордж Бернард Шоу, английский драматург, писатель.

[свернуть]
Август

15 августа 1771 г. — (250 лет) Вальтер Скотт, английский писатель.
27 августа 1871 г. — (150 лет) Теодор Драйзер, американский писатель.

[свернуть]
Сентябрь

15 сентября 1891 г. — (130 лет) Агата Кристи (Клариссы Миллер), английская писательница.
23 сентября 1936 г. — (85 лет) Эдвард Станиславович Радзинский, русский писатель, историк, драматург.
24 сентября 1896 г. — (125 лет) Френсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

[свернуть]
Октябрь

1 октября 1791 г. — (230 лет) Сергей Тимофеевич Аксаков, русский писатель.
21 октября 1896 г. — (125 лет) Евгений Львович Шварц, русский писатель, драматург.

[свернуть]
Ноябрь

11 ноября 1821 г. — (200 лет) Фёдор Михайлович Достоевский, русский писатель.
11 ноября 1901 г.— (120 лет) Евгений Иванович Чарушин, русский писатель, художник-иллюстратор.
19 ноября 1711 г. — (310 лет) Михаил Васильевич Ломоносов, русский поэт, учёный.
22 ноября 1801 г. — (220 лет) Владимир Иванович Даль, русский писатель, философ, лексикограф, этнограф.

[свернуть]
Декабрь

12 декабря 1766 г. — (255 лет) Николай Михайлович Карамзин, русский писатель, историк.

[свернуть]
[свернуть]
Русские и зарубежные книги-юбиляры

295 лет – Джонатан Свифт «Путешествие Гуливера» (1726)
200 лет – Александр Сергеевич Пушкин «Кавказский пленник» (1821)
205 лет – Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король» (1816)
195 лет – Джеймс Фенимор Купер «Последний из Могикан» (1826)
190 лет – Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)
190 лет – А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (1831)
190 лет – Виктор Мари Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831)
185 лет – Николай Васильевич Гоголь «Ревизор» (1836)
185 лет – Чарльз Диккенс «Посмертные записки Пиквикского Клуба» (1836)
185 лет – А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (1836)
180 лет – Джеймс Фенимор Купер «Зверобой, или первая тропа войны» (1841)
170 лет – Герман Мелвилл «Моби Дик, или белый кит» (1851)
175 лет – Фёдор Михайлович Достоевский «Бедные люди» (1846)
175 лет – Фёдор Михайлович Достоевский «Двойник» (1846)
160 лет – Фёдор Михайлович Достоевский «Униженные и оскорблённые» (1861)
155 лет – Фёдор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» (1866)
150 лет – Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871)
145 лет – Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (1876)
140 лет – Николай Лесков «Сказ о тульском Косом Левше и о стальной блохе» (1881)
140 лет – Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» (1881)
120 лет – Максим Горький «Мещане» (1901)
120 лет – Артур Конан Дойл «Собака БАскервилей» (1901)
120 лет – Герберт Уэллс «Первые люди на луне» (1901)
115 лет – Александр Блок «Незнакомка» (1906)
115 лет – Джек Лондон «Белый клык» (1906)
110 лет – Александр Иванович Куприн «Гранатовый браслет» (1911)
95 лет – Корней Чуковский «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» (1926)
95 лет – Владимир Обручев «Земля Санникова» (1926)
95 лет – Самуил Яковлевич Маршак «Багаж» (1926)

[свернуть]