Главная • Вверх • Новости • Фонд • Краеведение • Детская страничка • Для сельских жителей и специалистов

 

Белорусcкая проза: читаем наших

    

 

  1. Высоцкая, А. Рождение бабочки, или Как перестать бояться рака / А. Высоцкая; [отзывы о книге: Ирина Василевская, Юлия Чепик, Наталья Мороз]. - Минск: Четыре четверти, 2017. - 160 c.

  2. Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч Збор твораў. У 25 т. Т.15. Пераклады і аўтапераклады / У.С. Караткевіч ; рэдактар тома В.Рагойша ; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі і пасляслоўе А. Вераб`я]. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2017. - 733,[1] c.,[4] л.іл. 

  3. Коршуков, Е. И. Заговорщики: [повесть] / Е. Коршуков; [перевод на русский язык М. Д. Липницкой; ред. Л. Ф. Анцух]. - Минск: Четыре четверти, 2017. - 180 с.

  4. Навуменка, І. Я. Збор твораў у 10 т. Т.8. Янка Купала. Якуб Колас: Духоўны воблік героя: літаратуразнаўчыя працы / І. Я. Навуменка; рэд. тома С. Лаўшук; [падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі, пасляслоўе У. Чароты]. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2017. - 636.[1]c.,[3] л.іл.:іл.

  5. Найдзін, В. І. Анюціны вочкі: [апавяданні] / В. Найдзін; [прадмова І. Канановіча]. - Мінск: Чатыры чвэрці, 2017. - 288 с.

 

 

Главная | Вверх